Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell har lansert prosjektet ”Lektor II” som skal føre nye yrkesgrupper inn i skolen. Prosjektet skal gi ansatte i næringslivet mulighet til å formidle kompetansen sin i naturfag, matematikk og teknologi i skolen. Elever får slik direkte erfaring om hva disse fagene brukes til i arbeid og dagligliv. – Ved å inngå samarbeid med næringslivet kan vi vekke elevenes interesse for realfagene tidlig, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell i en pressemelding.

– Det er et mål at lektor II-prosjektet skal gi mer aktuell og praksisnær opplæring i naturfag, matematikk og teknologi. Høy kompetanse i disse fagene i dagens bedrifter er en forutsetning for blant annet å løse utfordringene innen klima og energi i fremtiden. Ordningen kan også få ansatte i bedriftene til å se på skolen som en alternativ karrierevei. På sin side får bedriftene bidra med aktualitet og motivasjon for realfagene, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

”Lektor II-prosjektet” er ett av flere tiltak som skal styrke rekruttering og øke elevenes motivasjon i realfagene. Navnet er valgt som en parallell til professor II-stillinger ved universiteter og høyskoler, der institusjonene henter inn kompetanse som de trenger utenfra.

Et begrenset antall skoler og skoleeiere vil delta i forprosjektet fram til sommeren 2009. Erfaringene fra forprosjektet skal danne grunnlag for planlegging og gjennomføring av et prosjekt i skoleåret 2009 -10, med et større antall skoler, fylkeskommuner og bedrifter involvert. En ressursgruppe bestående av representanter fra Utdanningsforbundet, NHO, NITO, Norsk Industri og TEKNA , Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet skal følge prosjektet.

Kunnskapsdepartementet vil bruke 10 millioner kroner til prosjektet i 2009.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer