Sykling er en friluftsaktivitet som har hatt en økende popularitet i befolkningen og det er en utfordring å legge forholdene til rette for tursykling. Midt-Agder friluftsråd og administrasjonen i fylkeskommunen har på bakgrunn av dette drøftet mulighetene for å etablere et partnerskapsprosjekt knyttet til utviklingen av regionale sykkelruter i Agder. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø støttet etableringen av partnerskapsprosjektet ”Trill rundt i Agder – regionale sykkelruter”. Hovedutvalget bevilget 20.000 kroner til forprosjektering og skal ha forprosjektrapporten til behandling før hovedprosjektet eventuelt videreføres.

Midt-Agder friluftsråd har medlemskommuner i begge Agder-fylkene og friluftsrådet vil lokalisere de regionale sykkelrutene til samtlige medlemskommuner. Det er ønskelig at sykkelrutene skal være rundløyper - gjerne over kommune- og fylkesgrensene. Videre bør de være mellom 20 til 60 kilometer lange, mest mulig bilfrie/trafikksikre og gå innom natur- og kulturattraksjoner.

Prosjektet er faseinndelt. Første fase skal være et forprosjekt hvor aktuelle rundløyper skal identifiseres og kartlegges, samtidig som det vil gjøres en prioritering i forhold til realiseringen av de ulike rundløypene.

Midt-Agder friluftsråd vil påta seg prosjektlederrollen. Forprosjektet skal ferdigstilles oktober/november 2009 og et eventuelt hovedprosjekt i løpet 2011.

Friluftsforskning viser at deltagelsen i sykkelaktiviteter har økt med rundt 30 prosent i løpet av de siste 30 årene. Det gis ikke noe entydig svar på hvorfor, men kortere vintre, oppmerksomhet rundt sykling og helse i media, samt tilrettelegging og informasjon om tursykling kan være faktorer som har påvirket interessen for sykling.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. mars 2009 | Skriv ut siden