Women in Business er et treårig skandinavisk prosjekt innen kvinnelig entreprenørskap med oppstart i år. Prosjektet har ti partnere fra Sørlandet, Nordjylland i Danmark og Vãstre Götalandsregionen i Sverige. Women i Business var det første prosjektet som kom gjennom nåløyet innen Kattegat Skagerak Interreg IVA-programmet. Den 27.-28.mai arrangeres oppstartskonferansen ”Grensesprengende samarbeid” i Arendal.

Her samles gründere, næringsutviklere, forskere, be­slutningstakere og andre interes­serte til to dager med studietu­rer, nordiske foredrag og ”Best practice” fra Norge, Sverige og Danmark. Prosjektet skal videre arbeide for økte vekst– og innovasjonsevner hos SMB drevet av kvinner i Kattegat og Skagerrak, og sam­men med næringsutviklere og FoU miljøer fra de tre områdene utvikle ”Den Skandinaviske mo­dell” for kvinnelig entreprenør­skap.

Prosjektpartnerne er:I Norge: Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Aust-Agder, Fylkesmannen i Vest-Agder og Innovasjon Norge
I Sverige: Västra Götalandsregionen, Foreningen Norden/Nordisk informasjonskontor
I Danmark: Region Nordjylland, Fredrikshavn Erhversråd, Væksthus Nordjylland

Prosjektets foreløpige web her

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. mars 2009 | Skriv ut siden