Staten opprettet i 2006 en ny tilskuddsordning der kommunesektoren kan søke midler til delfinansiering på opptil 75 prosent til tiltak som gjør kollektivtransporten tilgjengelig for funksjonshemmede. Fylkeskommunene har fått ansvar for å prioritere søknadene som kommer inn. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble i dag orientert om at Vest-Agder fylkeskommune har mottatt fire søknader. Tre av disse omfatter Kristiansand og en Mandal. De tre aktuelle prosjektene i Kristiansand utgjør et søknadsbeløp på til sammen vel 5 millioner kroner, mens prosjektet i Mandal utgjør 600.000 kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. mars 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer
 • El -buss
  av jto, 12.06.19

  Agder kollektivtrafikk AS legger opp til å ta i bruk flere el-busser

  Les mer