- Å tenkje seg sjukehusa slik dei har utvikla seg, tilbake til fylkeskommunen, tvilar eg på at landsmøtet vil seie vi skal gjere, sier Liv Signe Navarsete, partileder i Senterpartiet til NRK Sogn og Fjordane. Hun sier at hun fortsatt er svært kritisk til statens måte å drive sykehusene på. Hun vil kreve en gjennomgang av sykehusreformen. -Senterpartiet er sterkt kritisk til helsereforma vi har i Noreg. Vi ynskjer å evaluere måten inntektene vert fordelte på, sier Navarsete til distriktsradioen i hjemfylket.

Det var i 2002 at sykehusene ble overført fra fylkeskommunene til staten. Staten har ikke maktet å bringe sykehusøkonomien i orden og fortsatt er det driftsproblemer på flere områder.

Bakgrunnen for at Senterpartiet ikke vil tilbakeføre sykehusansvaret til fylkeskommunene skal være at regionreformen ikke ble slik den var forutsatt å bli.

av admin, publisert 2. mars 2009 | Skriv ut siden