Høsten 2008 deltok lesevennen Sara Johannessen fra Bodø på fylkeseldrerådets høstkonferanse, med informasjon om gjennomføring, evaluering og videreføring av prosjektet lesevenn i Bodø. Det er i etterkant av denne høstkonferansen fremmet et ønske fra Vest-Agder fylkeseldreråd om å prøve ut lesevenn-modellen også i Vest-Agder, i samarbeid med Fylkesmannens utdanningskontor.
Målsettingen med prosjektet er tosidig. Den ene er å i større grad gjøre bruk av de menneskelige ressurser som de eldre i lokalsamfunnet utgjør, i form av støttespillere i skolens arbeid med lesetrening. Den andre er å legge til rette for samvær og kommunikasjon på tvers av generasjoner.
torpeersen@vafno
Tor Peersen
-Prosjektet skal i første omgang gjennomføres resten av året. Det vil bli gjennomført en evaluering og det skal utarbeides en rapport. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeseldrerådet, kommunale eldreråd i Vest-Agder, Fylkesmannens utdanningskontor, Kristiansand kommune, Vennesla kommune, Farsund kommune og fylkets tre pedagogiske sentre. Det åpnes for at Universitetet i Agder kan delta i prosjektet som forskningspartner, opplyser fylkeseldrerådets sekretær Tor Peersen. Han er også er prosjektleder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden