Ungt Entreprenørskap Agder ble stiftet i 2001 og har siden bidratt til å dekke behovet for entreprenørskapskompetanse, gjennom å tilby utdanningssektoren i Aust-Agder og Vest-Agder programmer som styrker fremtidig verdiskaping i regionen.

Formålet er å:

- gi ungdom lyst til selv å etablere egen virksomhet og til å sette ideer ut i livet
- fremme barn, ungdom og studenters kreativitet, samarbeidsevne og ansvarsbevissthet
- knytte næringslivet og skolene tettere sammen
- gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringsliv og arbeidsliv
-gi ungdom forståelse for god forretningsskikk i samsvar med grunnleggende etiske prinsipper
-gi ungdom innsikt i nærings- og arbeidslivets vilkår

Siden arbeidet startet i 2001 har Ungt Entreprenørskap Agder vært en svært aktiv virksomhet. De siste årene har Agder ligget i norgestoppen når det gjelder både aktivitetsnivå og antall deltakere i bedriftsprogrammene.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden