Fylkesutvalget ga i dag klarsignal for oppstart av arbeidet med en felles strategisk plan for folkehelse og levekår i Aust-Agder og i Vest-Agder. Fylkene har store utfordringer knyttet til helse og levekår. Rapporten ”Levekårsutfordringer i region Agder” som Agderforskning presenterte i fjor dokumenterte viktige levekårfelter der Agder har særlige utfordringer. I rapporten kan en blant annet lese at de fleste kommunene i Agder ligger dårligere an enn landsgjennomsnittet på levekårsindeksen til Statistisk Sentralbyrå. Planen skal inneholde forslag til strategier og satsninger for å imøtekomme aktuelle utfordringer innen folkehelse- og levekårfeltet i Agder. Planen skal i tillegg inneholde et handlingsprogram.

Fylkestinget vedtok tirsdag mål og strategier for museumssektoren i Vest-Agder for perioden fra 2012 til 2020. Siden sist oppdatering av strategien i 1999 er mye skjedd som har gjort det nødvendig å redefinere mål og strategier hvor fylkeskommunen aktivt kan være med å styrke sektoren. Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner har i tillegg nedfelt sine felles visjoner for utvikling av kultursektoren som en del av Regionplan Agder 2020. Hovedbudskapet i planen er at fylkeskommunens nye rolle etter museumsreformen er å sikre optimale rammevilkår for utvikling av institusjonene.

av admin, publisert 17. mars 2009 | Skriv ut siden