Kristiansand får 1,1 millioner kroner fra årets bevilgning fra Barne- og likestillingsdepartementets tilskuddsordning til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Av dette er over 750.000 kroner øremerket spesielle tiltak for barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. 350 000 kroner er satt av til ungdomstiltak gjennom Mekkeklubben. Pengene benyttes til tiltak som bidrar til å bedre oppvekst- og levekår for barn og ungdom, særlig i alderen 12 til 25 år.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)