I går drøftet en av komiteene i Aust-Agder fylkesting spørsmålet om det skal settes i gang en prosess for fylkessammenslåing. Bare Fremskrittspartiet var imot. 14. april ble tilsvarende spørsmål drøftet i fylkesutvalget i Vest-Agder. Der var det enstemmig oppslutning om at det skal settes i gang en prosess. Det er de to fylkestingene som fatter den endelige beslutningen. Det skjer i begge fylkene tirsdag 28. april. Vedtaket fra komiteen i Aust-Agder og fylkesutvalget gir et godt grunnlag for å anta at utfallet blir at prosessen settes i gang.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden