I mai måned starter et nytt Female Future Agder program. Det var 117 søkere, og 40 deltakere er nå valgt ut etter at det er gjennomført intervjuer. Female Future har pågått siden 2004 og totalt 80 kvinner har deltatt på de to første rundene. Evaluering viser at mange deltakere har fått lederstillinger, og 68 prosent har styreverv nå. En deltakere har fått styreverv i et ASA selskap. Partnerne i Female Future Agder er Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Innovasjon Norge, Arendal kommune og Kristiansand kommune.

Programmet går frem til juni 2010 og det er totalt tolv samlinger som har følgende temaer:
Lederutvikling med mentorordning
Endringsledelse
Medietrening
Historiefortelling
Styrekompetanse (6 studiepoeng)
Nettverksbygging lokalt og nasjonalt

Bedrifter som henvender seg til NHO Agder med forespørsel om aktuelle styremedlemmer, vil få tips om aktuelle navn på personer som har den kompetansen bedriften etterspør.

Deltakere på Female Future 3

av admin, publisert 1. april 2009 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)