Fylkesutvalget fulgte i dag opp et vedtak i fra hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø om at Vest-Agder fylkeskommune skal gi Ungt Entreprenørskap Agder et tilskudd på 550.000 til delvis finansiering av programutvikling og gjennomføring av programmet for i år. Ungt Entreprenørskap er et landsdelsdekkende tiltak, der sentrale regionale aktører deltar. Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommune er blant partnerne som samarbeider om virksomheten på Agder.

Siden arbeidet startet i 2001 har Ungt Entreprenørskap Agder vært en svært aktiv virksomhet. De siste årene har Agder ligget i norgestoppen når det gjelder både aktivitetsnivå og antall deltakere i bedriftsprogrammene.

Formålet med virksomheten er blant annet gi ungdom lyst til selv å etablere egen virksomhet og til å sette ideer ut i livet og få forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringsliv og arbeidsliv

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. april 2009 | Skriv ut siden