Kommende helg arrangeres Arbeiderpartiets landsmøte. I følge NRK-Sørlandet vil Arbeiderpartiets fylkeslag i Telemark, Vestfold og Agder-fylkene fremme felles innspill til partiprogrammet. Et av disse er at i forbindelse med forvaltningsreformen skal fylkeskommunene sikres tilstrekkelige midler til å investere og vedlikeholde vegnettet som fylkeskommunene har ansvaret for. De fire fylkespartiene vil også ha inn en sammenkoblig av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen i programmet.

De fire fylkeslagene sier i sitt forslag til Arbeiderpartiets valgprogram at det skal satses spesielt i Intercity- triangelet på Østlandet med en sammenkopling av Vestfold- og Sørlandsbanen. En rask økning i kapasiteten til godstransport med jernbane skal være et viktig mål i vår klimaforpiktelse.

Videre heter det, i følge NRK-Sørlandet, i de fire fylkeslagenes forslag at "For å sikre rasjonell framdrift av større samferdselsprosjekter, vil Arbeiderpartiet gå inn for prosjektfinansiering av veg- og jernbanestrekninger.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. april 2009 | Skriv ut siden