Slik stemmer vi på valgdagen

I 2007 ble det startet en prosess for å inngå fireårige samarbeidsavtaler med de enkelte kommunene i fylket. Formålet med avtalene er å styre oppmerksomhet og ressurser til de viktigste prosjektene samarbeidet omfatter. Fire slike avtaler kom på plass etter administrative og politiske prosesser i 2008. Disse omfattet kommunene; Sirdal, Flekkefjord, Kvinesdal og Åseral. Målet er å følge opp med flere avtaler i 2009. I fylkestingets møte 28. april står en ny slik samarbeidsavtale med Mandal kommune på sakskartet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden