Fylkestinget godkjente i dag Vest-Agder fylkeskommunes driftsregnskap for 2008 med et regnskapsmessig resultat på 34,3 millioner kroner. Samtidig ble fylkeskommunes investeringsregnskap for 2008 godkjent. Samlet finansieringsbehov var på 304,5 millioner kroner. Fylkestinget ble orientert om at fylkeskommunens likviditet anses som tilfredsstillende. Etter diverse disposisjoner besluttet fylkeskommunen at 10,5 millioner kroner tilføres disposisjonsfondet hvor de blir stående som en reserve.

av admin, publisert 28. april 2009 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)