Tallene for 2009 viser at søkningen til høyere utdanning gjennom Samordna opptak for første gang siden 1996 er på over 100 000 søkere. Det totale antallet studieplasser som tilbys er 47 613. Til

Tora Aasland
Tora Aasland
sammenlikning var det i 2008 registrert 92 500 søkere til 47 200 studieplasser.

Søkertallene viser også i 2009 en økning til ingeniørutdanning, helt konkret med sju prosent. Til masterutdanning i teknologi (sivilingeniør) er det en økning på nær to prosent, mens det til realfagsstudier generelt er registrert en økning på nesten 20 prosent.

- Det er gledelig å merke seg den sterke økningen i søkningen til realfag. Dette viser at tiltakene for å øke interessen for disse fagene i videregående skole gir resultater. Dette er en satsing regjeringen vil fortsette med, sier Aasland.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. april 2009 | Skriv ut siden