I februar startet en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner, Universitet i Agder, Agderforskning, Elkem, NODE- og Eyde-nettverkene, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd arbeidet med å utarbeide forslag til en forsknings- og utviklingsstrategi for Agder. Rådgiver Kenneth Andresen fra Vest-Agder fylkeskommune, som har ledet arbeidsgruppen opplyser at forslaget nå er klart. Etter at innspill er mottatt vil forslaget bli bearbeidet. Det endelige forslaget vil bli behandlet i fylkestingene i Vest- og Aust-Agder i juni.

I forbindelse med regionreformen har fylkeskommunene fått ansvar for å forvalte regionale forskningsfond. De to fylkeskommene på Agder vil ventelig utgjøre en av de sju kommende forskningsregionene i landet. Hver region må ha på plass en forsknings- og utviklingsstrategi, sier Andresen.

Arbeidsgruppen foreslår at visjonene for regionens satsing på forskning, utvikling og innovasjon er at Agder skal være en konkurransedyktig kunnskapsregion kjent for:

-Et næringsliv og en offentlig sektor som har stor vilje og evne til å delta i og gjøre seg nytte av forskning
-Internasjonal orientering
-Stor innovasjonsevne
-Et godt utdanningssystem
-Et sterkt universitet og konkurransedyktige forsknings- og utviklingsmiljøer på sentrale områder som er viktige for regionen

Regionens forsknings- og utviklingsstrategi må ha et nytteaspekt og samtidig bidra til en langsiktig oppbygging av kompetanse for å øke regionens evne til å innhente og ta i bruk forsknings- og utviklingsresultater generert utenfor regionen, for å være i stand til å møte fremtidige og i dag ukjente utfordringer og for å ivareta Agderfylkenes kulturarv og ressursgrunnlag.

Det tar mange år og stor innsats å bygge opp sterke forskningsmiljøer. Derfor er det viktig for regionen å satse på videreutvikling av etablerte forskningsmiljøer med stabil virksomhet og finansiering.

Forslaget fra arbeidsgruppen.Prosjektrapport fra Agderforskning.
Innspill kan sendes til Kenneth Andresen på e-post: kan@vaf.no

av admin, publisert 24. april 2009 | Skriv ut siden