På Arkivet er flere sentrale humanitære organisasjoner som FN-sambandet Sør, Røde Kors, Redd Barna, Fredskorpset, ARC-aid og Amnesty International samlokalisert. Disse organisasjonene bidrar aktivt inn i den samlede virksomheten. Totalt sokner rundt 40 ansatte til bygget.

Fylkesrådmann Tine Sundtoft mener det er viktig for Vest-Agder fylkeskommune å bidra til at Stiftelsen Arkivets virksomhet kan fortsette på et høyt aktivitetsnivå, og ha mulighet til å utvikle seg videre. For å få hensiktsmessige lokaler for virksomheten fremover er det viktig med god prosjektering, noe Stiftelsen her legger opp til. Vest-Agder fylkeskommune er i likhet med Kristiansand kommune opptatt av at et eventuelt tilbygg og nybygg ikke må forringe de kulturhistoriske og estetiske kvalitetene ved dagens bygg

av admin, publisert 14. april 2009 | Skriv ut siden