I 2005 ga fylkeskommunen politisk støtte til etablering av et senter for internasjonalt kultursamarbeid. I dag var saken igjen på dagsorden i fylkestinget hvor det ble besluttet at fylkeskommunen skal overta 14 aksjer i ”Senter for internasjonalt kultursamarbeid AS” for 70.000 kroner, tilsvarende 35 prosent av aksjekapitalen. Det ble i 2008 gjennomført en studietur med Strømmestiftelsen og administrasjonen i begge fylkeskommunene til Amsterdam for å se hvordan hollenderne har opprettet denne type sentra. Studieturen betegnes som meget nyttig. Den har bidratt til opplegget for senteret som nå foreligger.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden