I en lovendring i 2003 ble det gitt anledning til å konkurranseutsette hele eller deler av kommunal og fylkeskommunal revisjon. I 2007 besluttet fylkestinget at det skulle gjennomføres en utredning for å vurdere den fremtidige revisjonstjenesten i Vest-Agder fylkeskommune. Saken har nå vært utredet og etter anbefaling fra fylkeskommunens kontrollutvalg vedtok fylkestinget i dag at nåværende fylkesrevisjonsordningen opprettholdes inntil videre da det forventes at spørsmålet om en fylkessammenslåing mellom Aust-Agder og Vest-Agder vil bli avklart i inneværende valgperiode. Når endelig avklaring om en eventuell fylkessammenslåing foreligger legger kontrollutvalget frem egen sak om revisjonsordningen.

Basert på en samlet vurdering av kriteriene: tilgjengelighet/nærhet, kvalitet og økonomi og vurdering av aktuelle alternativer, konkluderte utredningen med at en løsning som innebærer en videreføring av dagens ordning med en fylkesrevisjon, alene eller sammen med andre å være den mest gunstige revisjonsordningen for Vest-Agder fylkeskommune.

Undersøkelser viser for øvrig at det er et begrenset antall fylkeskommuner og kommuner som har valgt å konkurranseutsette sin revisjon.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden