I forrige uke godkjent Regjeringen i statsråd hvordan 17000 kilometer med til dels kraftig forfalte veier ved nyttår skal overføres til fylkeskommunene. Totalt får fylkeskommunene ansvar for 44 200 kilometer vei. I statsrådet ble det fastslått at fylkeskommunene må overta veiene i den stand de er, at minstekrav til norsk veistandard vil bli innført først etter at veiene er overtatt, og at spørsmålet om hvor mye penger som skal overføres sammen med veiene, skal avgjøres senere. Fra KS uttrykkes det skepsis.

Maj-Britt Nordli
Maj-Britt Nordli
Direktør Mai–Britt Nordli i KS sier til Aftenposten at de viktigste spørsmålene ikke blir besvart i Regjeringens lovforslag. -Det viktigste her er pengesummen som staten skal overføre til fylkeskommunene. Den får vi ikke vite før kommuneproposisjonen presenteres i mai. Først etter den kan vi se hvordan dette vil slå ut, sier Nordli. Hun opplyser i tillegg at det i proposisjonen også er ventet at Regjeringen opplyser hvor mange flere stillinger fylkeskommunene skal ha til å administrere de nye oppgavene.

-Et avgjørende viktig poeng for oss er at fylkeskommunale veier får like mye som statlige, og at det ikke blir en skjev fordeling. Som en større veieier vil fylkeskommunene også ha en langt større rolle ved utarbeidelse av fremtidige transportplaner, sier Nordli til Aftenposten.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer