Fylkesordføreren presisterte at fylkeskommunen ikke har noe direkte ansvar knyttet til restaurering og tilrettelegging av Hestmanden for publikum. -Jeg har internt tatt initiativ til å få oversikt over situasjonen, herunder om det er nye initiativ som bør tas fra fylkeskommunens side overfor nasjonale myndigheter, opplyste han.

Han opplyste om at Vest-Agder museet har innkalt til et møte med alle berørte parter den 13. mai. Fylkeskommunens administrasjon drøfter for tiden saken med begge departementene og med Riksantikvaren. Departementene er naturlig nok opptatt av å skape sikkerhet for at bevilgninger som skal gis framover kvalitetssikres, og at arbeidene som gjenstår blir utført innenfor de økonomiske rammene som settes. -Dersom det i denne situasjonen blir avdekket behov for nye fylkeskommunale initiativ, vil saken bli forlagt fylkesutvalget i første omgang, sa Westermoen.

-Jeg kan ellers opplyse at Hestmanden vil få en sentral plass i frihavnsdagene i Kristiansand fra 18. til 20. juni, som er vår markering av kulturminneåret 2009. Til dette arrangementet er det avtalt besøk av to statsråder, miljøvernministeren og kulturministeren. De kommer til å få alle opplysninger om situasjonen omkring ferdigstillelse av Hestmanden, avsluttet fylkesordfører Thore Westermoen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. april 2009 | Skriv ut siden