I en interpellasjon i fylkestinget i dag påpekte Astrid Bekkenes (V) at Norges Bank ved flere anledninger har satt ned styringsrenten de siste månedene. Dette gjør at fylkeskommunen får reduserte renteutgifter på sine lån og noe reduserte inntekter på innskudd i bank. Hun ber om at innsparte rentekostnader kan benyttes til kollektivtilbudet. Fylkesordfører Thore Westermoen svarte at fylkestinget under budsjettbehandlingen vedtok at man i første tertialrapport skulle vurdere om det var mulig å øke bevilgningene til Agder Kollektivtrafikk AS for 2009. -Dette vil bli gjort, og fylkestinget får denne saken i junimøtet. Da vil totaløkonomien i fylkesbudsjettet bli gjennomgått, også eventuelle reduserte renteutgifter. Jeg ønsker ikke å ta stilling til om bevilgningsrammen til Agder Kollektivtrafikk bør økes eller ikke i 2009 før tertialrapporten foreligger, svarte Westermoen.

av admin, publisert 29. april 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer