I en interpellasjon i fylkestinget i dag påpekte Astrid Bekkenes (V) at Norges Bank ved flere anledninger har satt ned styringsrenten de siste månedene. Dette gjør at fylkeskommunen får reduserte renteutgifter på sine lån og noe reduserte inntekter på innskudd i bank. Hun ber om at innsparte rentekostnader kan benyttes til kollektivtilbudet. Fylkesordfører Thore Westermoen svarte at fylkestinget under budsjettbehandlingen vedtok at man i første tertialrapport skulle vurdere om det var mulig å øke bevilgningene til Agder Kollektivtrafikk AS for 2009. -Dette vil bli gjort, og fylkestinget får denne saken i junimøtet. Da vil totaløkonomien i fylkesbudsjettet bli gjennomgått, også eventuelle reduserte renteutgifter. Jeg ønsker ikke å ta stilling til om bevilgningsrammen til Agder Kollektivtrafikk bør økes eller ikke i 2009 før tertialrapporten foreligger, svarte Westermoen.

av admin, publisert 29. april 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer