Kontrollutvalget har i møte 2. april vedtatt å anbefale fylkestinget å videreføre dagens ordning med egen fylkesrevisjon. Som bakgrunn for kontrollutvalgets vedtak ligger en utredning ført i pennen av kontrollutvalgets sekretær Steinar Johansen. Det er fylkestinget som har bestilt utredningen. Denne viser blant annet at eventuell overgang til privat revisjon totalt sett ikke vil gi noen kostnadsmessig reduksjon eller bedre kvalitet i revisjonstjenesten. Kontrollutvalgets leder Vidar Kleppe opplyser at saken har vært gjennom en grundig behandling i kontrollutvalget. Det har vært viktig å bruke god tid på denne prosessen. Kontrollutvalgets vedtak var enstemmig. Saken behandles av fylkestinget i aprilmøtet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. april 2009 | Skriv ut siden