-Vi har oppnådd det vi ønsket i denne omgang, sier leder for Tannhelseassistenes forening Gerd Bang-Johansen etter et møte nylig mellom alle berørte parter og Arbeidsdepartementet. Bakgrunnen for møtet er at rundt et tusen tannhelseassistenter har meldt seg med mulige helseskader etter å ha jobbet med kvikksølvholdige amalgamfyllinger.En undersøkelse viser at mellom 0,5 til 3 prosent av assistentene risikerer helseskader som blant annet søvnproblemer, hukommelsessvikt og utmattelse.

-Vi skjønner hverandre og er enige om hva som nå skal skje videre, sier Bang-Johansen og statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

-Støstad tok initiativ til at vi skal møte både NAV og Statens arbeidsmiljøinstitutt. Dermed kan vi

Jan-Erik Støstad Foto: Bjørn Sigurdsøn
Jan-Erik Støstad Foto: Bjørn Sigurdsøn
fått tatt opp både fremdriften i våre yrkesskadesaker og de medisinske utredningene av tannhelsemedarbeidere med mulige helseskader. Det var nettopp dette vi ønsket, for her er det en del ting å ta fatt i, sier Gerd Bang-Johansen til Aftenposten.

Statssekretær Støstad forsikrer at han har tatt partenes synspunkter på alvor. -Det gjenstår mange komplekse spørsmål, men vi er generelt opptatt av at de som har fått skader som følge av kvikksølveksponering får god medisinsk oppfølging og utredning. Samtidig må de som velger å søke yrkesskadeerstatning blir behandlet på en god og forsvarlig måte, uten unødig opphold, sier han til Aftenposten.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. april 2009 | Skriv ut siden