Målsettingen er tosidig:

 1. I større grad å gjøre bruk av de menneskelige ressurser som de eldre i lokalsamfunnet utgjør, i form av støttespillere i skolens arbeid med lesetrening
 2. Legge til rette for samvær og kommunikasjon på tvers av generasjoner

På bakgrunn av kunnskapsløftets vektlegging av grunnleggende ferdigheter, spesielt med tanke på leseferdigheter, ble det i Bodø-prosjektet fokusert på det store uutnyttede potensial som kunne ligge i aktive, funksjonsfriske eldres frivillige hjelp i skolen.

I perioden 2005-2007 ble det gjort svært positive erfaringer i bruk av slike lesevenner i Bodø kommune.

Høsten 2008 deltok lesevennen Sara Johannessen fra Bodø på Fylkeseldrerådets høstkonferanse, med informasjon om gjennomføring, evaluering og videreføring av prosjektet lesevenn i Bodø. Det er i etterkant av denne høstkonferansen fremmet et ønske fra Vest-Agder Fylkeseldreråd om å prøve ut lesevenn-modellen også i Vest-Agder, i samarbeid med Fylkesmannens utdanningskontor.
Nå søkes det om penger fra Vest-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Vest-Agder. Prosjektet er tenkt gjennomført i Kristiansand, Vennesla og Farsund.

av admin, publisert 31. mars 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Mandal Videregående Skole
  av jto, 17.10.19

  Ombyggingsarbeid på Mandal videregående skole vil bli avklart i økonomiplanen

  Les mer
 • Tungefoss
  av jto, 09.10.19

  Byremo videregående skole får midler til utvendig øvingsområde på Tungefoss

  Les mer
 • Y-valg 2019
  av jto, 08.10.19

  Velkommen til Yvalg 2019

  Les mer