I dag startet lønnsforhandlingene i Kommunenes hus. KS´ forhandlingsområde er det største i offentlige sektor og nest størst på landsbasis. Det omfatter alle landets kommuner og fylkeskommuner bortsett fra Oslo, samt rundt 500 bedrifter. Antall ansatte er om lag 385 000. Disse er organisert i 40 fagforeninger tilsluttet de fire forhandlingssammenslutningene; LO Kommune, Unio, YS K og Akademikerne. Den totale lønnsmassen er på 111 milliarder kroner, opplyser KS på sin nettside.

KS opplyser at offentlige tjenestepensjoner er en viktig del av arbeidet med pensjonsreformen. KS skriver at de offentlige tjenestepensjonsordningene må tilpasses endringene i folketrygden og underbygge de overordnede målene for pensjonsreformen. KS vil arbeide for at det fortsatt skal være tilnærmet like tjenestepensjonsordninger i offentlig sektor. Pensjon er for KS den viktigste saken i årets mellomoppgjør.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. april 2009 | Skriv ut siden