Firmaet Railconsult har i en rapport utarbeidet for Areal- og transportprosjektet i Kristiansand sett på forutsetningene for å igangsette lokaltogkjøring mellom Kristiansand og Vennesla og Kristiansand og Sogndalen. Prosjektleder for arealprosjektet Are Kristiansen opplyser til Vennesla Tidende at etter rapporten ble lagt frem for Areal- og transportutvalget nylig er det blitt klart at det ikke er lønnsomt å opprette lokaltog på disse strekningene. Når det gjelder en forbindelse fra Sogndalen vurderes det å ikke være potensial for et fremtidig tilbud. Det kan imidlertid bli mulig å få til et fremtidig tilbud mellom Kristiansand og Vennesla.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. april 2009 | Skriv ut siden