Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune er sammen prosjekteier for prosjektet ”Bedre mobildekning på Agder” som drives av Det Digitale Agder. Formålet er å kartlegge områder uten full dekning, se på løsninger der folk bor og ferdes og vurdere et utbyggingsprosjekt for bedre mobildekning. For å få til bedre mobildekning vil kostnadene bli så store at det vil være nødvendig med statlige bidrag. Fylkesutvalget samtykket i dag i at Vest-Agder fylkeskommune går inn med ytterligere 215.000 kroner som til delvis finansiering av forprosjektering. I 2007 bevilget fylkesutvalget 375.000 kroner til samme formål.

Det Digitale Agder oppgir nå at det er behov for en mer grundig kartlegging enn tidligere antatt og gjennomfører i disse dager innkjøp med forhandlinger.

Det Digitale Agder hadde møte med Samferdselsdepartementet 20.januar for presentasjon av forprosjektet. Man legger nå opp til å presentere resultatet av forprosjektet i et nytt møte med politisk ledelse i Kommunal- og regionaldepartementet og Samferdselsdepartementet, for blant annet drøfte mulighetene for å støtte et utbyggingsprosjekt utover de midlene som ordinært bevilges.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. april 2009 | Skriv ut siden