Fylkestinget ber fylkesutvalget arbeide videre med sikte på en eventuell sammenslutning av Aust-Agder og Vest-Agder og avklare forutsetningene for dette. Fylkesutvalget bes sammen med Vest-Agder fylkeskommune organisere det videre arbeidet sammen med berørte parter, uttrykkes det i vedtaket..

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. april 2009 | Skriv ut siden