Ungdommens Kulturmønstring, Vest-Agder vurderer å kunne åpne opp for eventuelle sponsorer og samarbeid med næringslivet i fylket. Det er mottatt henvendelse fra en bank som er interessert i å vurdere samarbeid. Ungdommens Kulturmønstring Norge har flere samarbeidsavtaler som en har hatt glede av også i Vest-Agder. Fylkesutvalget godkjente i dag at Ungdommens kulturmønstring Vest-Agder kan åpne opp for samarbeid og sponsing fra næringslivet i den grad det tjener formålet for kulturmønstringene og utgjør en vesentlig forskjell økonomisk.

Ungdommens Kulturmønstring har vært en arena for ungdom mellom 10 og 20 år i 23 år. Det er kommuner, fylkeskommuner og stat som driver og finansierer arrangementene. I 2008 deltok 25 000 ungdommer i landet innen ulike kulturuttrykk. I Vest-Agder er samtlige kommuner med, med godt og vel 1000 deltakere til sammen.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden