Agderrådet har tatt initiativ til et kommunikasjonsprosjekt som samler offentlige og private aktører på Sørlandet med en felles ambisjon om å styrke profileringen av landsdelen. Målet er å bedre Sørlandets konkurransekraft i kampen om å tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft og studenter. Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og Agderrådet har gått sammen om å finansiere en treårig prosjektlederstilling for prosjektet ”Profilering av Sørlandet”. Søknadsfristen for stillingen er satt til 20. april.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. april 2009 | Skriv ut siden