Lokalsamfunn må være attraktive for at fok skal ønske å flytte til og bo der. De må ha arbeidsplasser, gode tjenester, fritidstilbud og attraktive bolig- og sentrumsmiljø. De må også ha evne til å ta i mot og inkludere tilflyttarerefra både inn- og utlandet. Dette krever aktiv innsats. I en ny stortingsmelding om distrikts- og regionalpolitikken varsler Kommunal- og regionaldepartementet en satsing for å styrke dette arbeidet. -Vi har mange gode døme på at aktivt lokalt utviklingsarbeid gir resultat. Staten har også ei viktig rolle i å gje gode rammevilkår gjennom kommuneøkonomien. Staten og fylkeskommunane gjev også støtte til ulike typar lokalt utviklingsarbeid, skriver departementet i en pressemelding.

I stortingsmeldingen varsler Kommunal- og regionaldepartementet en satsing for å styrka kapasitet og kompetanse i kommunene i lokalt samfunnsutviklingsarbeid med vekt på mobilisering og gjennomføring av utviklingsprosjekter. Departementet vil våren 2009 sette ned en arbeidsgruppe der representanter fra blant annet Kommunal- og regionaldepartementet, Miljøverndepartementet, fylkeskommunene, kommueane, Distriktssenteret og KS skal utarbeid forslag til det konkrete innholdet i satsingen.

Fylkeskommunene er tiltenkt en sentral rolle i arbeidet. De har ansvar for regional utvikling og planlegging i fylket, og for forvaltning av midler fra Kommunal- og regionaldepartementet til regionalt og lokalt utviklingsarbeid. Satsingen har også som delmål å styrke samarbeidet regionalt om støtte til lokalt samfunnsutviklingsarbeid.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. april 2009 | Skriv ut siden