Kommunal- og regionaldepartementet vil ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg gjennomføre en undersøkelse blant velgere med nedsatt funksjonsevne for å belyse tilgjengeligheten og tilrettleggingen av valglokalene for denne gruppen. En viktig del av likestillingen for funksjonshemmede er å kunne utøve sin rett til valgdeltakelse og ha tilgang til valglokaler på samme måte som andre. TNS Gallup skal gjennomføre undersøkelsen. Undersøkelsen skal gjennomføres uken etter valget. Sluttrapporten leveres departementet i begynnelsen av november.

av admin, publisert 7. mai 2009 | Skriv ut siden