• - Regjeringen må prioritere nasjonal transportplan!
  av Torkelsen, Jan H., 29.05.09

  Økning i passasjertrafikk på Nodeland stasjon - tilbudet forlenges

  Les mer
 • Westermoen fornøyd med fremstøt for Sørvestbanen i Oslo
  av admin, 26.05.09

  Westermoen fornøyd med fremstøt for Sørvestbanen i Oslo

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 20.05.09

  KS vil ha en forpliktende plan for å ta igjen manglende veivedlikehold

  Kommunal Rapport melder i dag at mange i fylkeskommunene er opprørt over at det ikke gis garantier...

  Les mer
 • Vegvesenet foreslår piggdekksesong fra 1. november til 10. april
  av Torkelsen, Jan H., 19.05.09

  E39 Vigeland-Osestad foreslås anlagt i perioden 2010 til 2013

  Statens vegvesen legger nå frem sitt forslag til Handlingsprogram for riksveger i perioden 2010 –...

  Les mer
 • 4,25 millioner kroner til bedre tilgjengelighet i kollektivtransporten
  av Torkelsen, Jan H., 15.05.09

  6,9 milliardar kroner ekstra til fylkeskommunane for å overta riksveg og ferjesamband

  -Fylkeskommunane vil frå 2010 bli den nye store vegeigaren i Noreg. Regjeringa legg no fram eit...

  Les mer
 • Fylkesvaraordføreren har store forhåpninger til regjeringens krisepakke
  av Torkelsen, Jan H., 15.05.09

  Fylkesvaraordføreren sterkt ut mot eventuell nedklassifisering av Kjevik

  -Agderfylkene aksepterer overhode ikke at Kristiansand lufthavn Kjevik blir nedklassifisert så...

  Les mer
 • Show når morgendagens utslippsfrie biler kommer til Kristiansand
  av Torkelsen, Jan H., 15.05.09

  Viking Rally ga faglig påfyll for lærere og elever

  Da Viking Rally rullet over veiene fra Stavanger, via Kristiansand til Stavanger med flere...

  Les mer
 • Regjeringens regionreformløsning behandles i statsråd fredag
  av Torkelsen, Jan H., 14.05.09

  Fylkeskommunene presser på for å få gjennomslag for jernbaneprosjekter

  Mandag avsluttet transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget sine høringer om Nasjonal...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 14.05.09

  Nesten fire millioner kroner til bedret tilgjengelighet til kollektivtransport

  Les mer

Nytt fremstøt for sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen

I dag møter landets fylkeskommuner Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite for å komme med innspill til Nasjonal Transportplan for perioden 2010 til 2019. Et sentralt tema for representantene...

av admin, 11.05.09

Vidar Ose har tatt over som samferdselssjef i Vest-Agder

Samferdselssjefen i Vest-Agder heter nå Vidar Ose. Han er kristiansander, 53 år og har vært ansatt i fylkeskommunen fra 1991 med forskjellige oppgaver innenfor samferdsel og beredskap/...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.09

Kryssingsspor på Sørlandsbanen vert lengre

Sju til ni kryssingsspor på Sørlandsbanen vest for Kristiansand er tenlege til forlenging når godstogkapasiteten på strekninga skal aukast. Først ut er Ualand kryssingsspor i Lund kommune i Rogaland,...

av Torkelsen, Jan H., 05.05.09

Flere millioner kroner til bygningsvedlikehold på Sørlandsbanen

Jernbaneverket pusser nå opp en rekke av bygningene langs Sørlandsbanen. Det er både stasjonsbygninger og andre jernbanebygninger som nå får et svært kjærkomment og nødvendig vedlikehold. Arbeidene...

av hoved.aspx?m=8&amid=20494, 01.01.01

Vil vekke gründerånden i Sirdal

Sirdal Nyskapingssenter, som fylkeskommunene er med å drifte, lanserer nå ”Dorgaprisen – du er i spranget”. Det handler om en idekonkurranse med premier for inntil 60.000 kroner. Ideen kan være et...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01