For å styrke forskning og innovasjon i hele landet ble det i statsbudsjettet for 2009 vedtatt å opprette regionale forskningsfond med en fondskapital på 6 milliarder kroner. Kunnskapsdepartementet har i samråd med Kommunal- og regionaldepartementet og etter forslag fra fylkeskommunene og Oslo kommune, fastsatt de sju nye forskningsfondsregionene. Vest-Agder og Aust-Agder blir en region.

Følgende regioner er fastsatt:

1. Finnmark, Troms og Nordland

2. Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal

3. Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland

4. Hedmark og Oppland

5. Aust-Agder og Vest-Agder

6. Telemark, Vestfold, Buskerud og Østfold

7. Oslo og Akershus

Tora Aasland
Tora Aasland
– Formålet med de regionale forskningsfondene er å styrke forskningsevnen gjennom regional forskning og innovasjon og utvikling. Fondene skal bidra til langsiktig, grunnleggende kompetanseoppbygging i relevante forskningsmiljøer, og dermed bidra til økt forskningskvalitet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Fylkeskommunene er nå i gang med å utarbeide FoU-strategier. Strategiene skal ligge til grunn for de regionale fondstyrenes prioritering av bruken av fondsmidler.

Norges forskningsråd og fylkeskommunene utreder for tiden videre utforming av ordningen med regionale forskningsfond. Utredningen skal være ferdig innen 1. juni.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. mai 2009 | Skriv ut siden