Statens vegvesen legger nå frem sitt forslag til Handlingsprogram for riksveger i perioden 2010 – 2019. Det sendes nå på høring blant annet til fylkeskommunene. Vegvesenets programforslag bygger på Regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan for samme periode. Av investeringsprosjektet i Region Sør ligger E39-prosjektet mellom Vigeland og Osestad inne med 370 millioner kroner i perioden 2010 til 2013. Det er også i samme periode lagt inn 90 millioner kroner til utbygging av Setesdalsveien Riksvei 9 mellom Tveit og Langeid.

Det skal også igangsettes planlegging av viktige prosjekter i landsdelen. Planleggingen av større investeringsprosjekt er omfattende. Av prosjekter i Agder legges det opp til å starte planlegging av:
E18 Tvedestrand – Arendal
E18 Varoddbrua
E39 Gartnerløkka – Hannevikdalen

Tidspunktet for oppstart av planprosessene må vurderes nærmere avhengig av tilgangen på planleggingsressurser.

Det satses betydelig på trafikksikkerhetstiltak. For å redusere møteulykkene vil Region sør sette opp midtrekkverk, blant annet på E39 blir det midtrekkverk på Fidjetoppen – Breimyrvegen, Rosseland – Storenes bru. Region sør vil også iverksette tiltak mot utforkjøringsulykker, blant annet gjennom mykgjøring av sideterrenget. Ut fra kunnskap om skadeomfang, vil Region sør prioritere E18 Fiane – Arendal og E39 Kristiansand – Mandal.

Handlingsprogrammet ligger i sin helhet på www.vegvesen.no

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. mai 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer