For å få utnyttet transportordningen optimalt, samt gi et bedre publikumstilbud ble Agder samsøk etablert. Agder samsøk er en internettportal som omfatter en overbygning der en kan søke i alle bibliotekbasene i Agder samtidig. De fleste bibliotekers kataloger har også tidligere vært søkbare på nett, men har da måtte letes opp hver for seg. Samsøk gir publikum mulighet til å foreta et samtidig søk i alle de involverte bibliotekers kataloger.

I mars 2009 ble Agder samsøk det første regionale samsøket som tok i bruk bestillingsfunksjon. Dette innebærer at alle lånere med nasjonalt lånekort får mulighet til å bestille lån direkte via samsøket. Låneren kan selv velge fra hvilket bibliotek han/hun ønsker å låne fra, samt velge ved hvilket bibliotek låneren ønsker å hente eksemplaret. Ved slike bestillinger benyttes transportordningen til å transportere de ulike medieeksemplarene til de aktuelle bibliotek hvor lånerne ønsker å hente. På samme måte kan låneren levere inn det lånte eksemplaret ved hvilket som helst bibliotek når lånet returneres.

Tretti folkebibliotek og to fylkeskommuner i Agder, samt Universitetsbiblioteket i Agder står i fellesskap bak en serviceerklæring til publikum: LÅN HVOR DU VIL - LEVER HVOR DU VIL.

Samsøk kombinert med transportordningen øker utnyttelsen av samlet mediebestand i bibliotekene. For publikum gir samsøk en forbedret og forenklet tilgang til mediesamlingene på bibliotekene. Brukeren gis en total oversikt over hvilket materiale som er tilgjengelig for lån hos bibliotekene i Agder. Brukeren kan få boken utlevert på det biblioteket som passer best for brukere. Dette hever servicen på bibliotekene betraktelig, og bidrar til å styrke tilbudet særlig i distriktsbibliotekene. Dette er en klar styrking av den digitale allemannsretten.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. mai 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Fylkesbiblioteket

  • Bokbussen Ved Spangereid Skole
    av jto, 11.06.19

    Mange klemmer til sjåføren på bokbussen under nostalgisk turnè

    Les mer