I forkant av det store Viking Rally arrangementet i Tresse i Kristiansand tirsdag 12. mai arrangeres det også to seminarer. Klokken 12.00 møtes realfaglærere i Strandpromenden - et nabohus til Tresse - hvor spesialister på alternative energikilder vil spre kompetanse. Det vil også bli tilbudt omvisning og prøving av hydrogen- og elbiler. Rundt 45 avgangselever fra kjøretøyfag - fremtidige mekanikere - vil også få et eget program i Tresse fra klokken ett.

Rådgiver Lene Kyllestad i utdanningsavdelingen sier at målet med arrangementene er kompetanseheving. For lærerne er det viktig å få økt kompetanse og pirret nyskjerrighet om alternative energikilder. Det vil være positivt for fremtidig undervisning. For mekanikerelevene som skal ut i verkstedslokaler vil det å håndtere ny teknologi i bilparken innebære både nye muligheter

hydrogendrevet bil
Hydrogendrevet bil
og utfordringer.

Seminarene er et ledd i Vest-Agder fylkeskommunes prosjekt "Energieffekt 2014" som startet opp 1. januar i år og skal gå ut 2014. I løpet av perioden prosjektet pågår vil fylkeskommunens skolebygninger utbedres med tanke på energieffektivisering som igjen gir en klimagevinst. Tiltakene som gjennomføres har ulik inntjeningstid i form av sparte strømutgifter for skolene. Målet er at innen utgangen av 2014 skal videregående skoler i Vest-Agder være 20 prosent mer energieffektive enn de er i dag. Dette skal skje henholdvis med 16 prosent fra bygningsmessige tiltak og fire prosent på bevisstgjøring og kompetanseheving hos brukerne av byggene.

Prosjektet er et vinn-vinn tiltak:

- Det gir arbeidsplasser innen bygg og elektrofag i nedgangstider
- Skolebygninger utbedres, elever får bedre innemiljø
- Økonomiske investeringer tjenes inn i form av sparte strømutgifter
- Klimaprofilen gjør Vest-Agder til et foregangsfylke innenfor dette området og er i tråd med regjeringens ønske om å satse på klimatiltak.

av admin, publisert 7. mai 2009 | Skriv ut siden