Det er mange fylkesveier i Åseral kommune. Kommunen og fylkeskommunen har gjennom mange år arbeidet sammen i spleiselag for å utbedre dårlige grusveier slik at reiseliv og lokalmiljø kan fungere transportmessig.

De aktuelle fylkesveiparsellene er av dårlig kvalitet. Veiene er viktige både fornæringslivet i kommunen og for lokalsamfunnet som er avhengig av farbarhet hele året.

Det er etablert en stor asfaltpakke i regionen i 2009. Derfor er det viktig at begge tiltakene kan gjennomføres i 2009 som en del av denne pakken.

av admin, publisert 7. mai 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer