Jernbaneverket pusser nå opp en rekke av bygningene langs Sørlandsbanen. Det er både stasjonsbygninger og andre jernbanebygninger som nå får et svært kjærkomment og nødvendig vedlikehold. Arbeidene gjøres hovedsakelig av private firma. Jernbaneverket skal i år pusse opp bygninger og stasjonsområder langs Sørlands- og Arendalsbanen for 7,25 millioner kroner, 6,25 millioner kroner kommer fra regjeringens sysselsettingspakke, skriver Jernbaneverket på sin nettside.

Reléhusene på Breland og Marnardal stasjoner allerede så godt som ferdige. I løpet av året skal det gjennomføres arbeider på et stort antall av bygningene. Audnedal stasjonsbygning, som eies av Jernbaneverket, skal få en fullstendig utvendig renovering. Ekspedisjonsbygningene på Flaten og Bøylestad skal pusses opp og de verneverdige vanntårnene på de samme stedene skal restaureres. Også de øvrige leskurene på Arendalsbanens holdeplasser blir nå pusset opp. Sira stasjon skal males og det skal gjøres tiltak på bygninger på Neslandsvatn og Lunde stasjoner. I tillegg vil togpassasjerene merke forbedringer i form av ny asfalt, nye ruteplakatstativer, benker, sykkelstativer og søppelkasser.

av hoved.aspx?m=8&amid=20494, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer