Miljøverndepartementet og Kirke- og kulturdepartementet har tildelt Norges Kulturvernforbund hovedansvaret for å planlegge og gjennomføre Kulturminneåret 2009 som en satsing for hele kulturminnevernet i Norge. Temaet for året er dagliglivets kulturminner. Vest-Agder fylkeskommunes hovedsatsing og bidrag til Kulturminneåret er Frihavnsdagene 2009 Arrangementet er en maritim festival bestående av en fagkonferanse om havnens utvikling og posisjon i dagens samfunn og en folkefest med en lang rekke aktiviteter og opplevelse for barn og voksne i regionen. Arrangementet finner sted fra 19. til 21. juni i Kristiansand Havn.

Frihavnsdagene inngår organisatorisk og økonomisk i handlingsplanen for Porto Franco – Kristiansand Kulturelle Frihavn, som er fylkeskommunens samarbeid med Riksantikvarens verdiskapingsprogram på kulturminneområdet. Planlegging og koordinering av arrangementet er forankret i sekretariatet for Porto Franco og gjennomføres i tett samarbeid med de øvrige partnere i Porto Franco-nettverket samt Riksantikvaren, Norges Kulturvernforbund og Norsk Kulturminnefond.

Arrangementet finansieres gjennom budsjettet til Porto Franco samt tilskudd fra Norsk Kulturminnefond, Miljøverndepartementet og Kristiansand kommune.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden