Programmet for konferansen:
Kl. 0900 – 1000 Registrering/kaffe
Kl. 1000 – 1030 Orientering om ”samhandlingsreformen” v/ tidligere statssekretær Kari Henriksen
Kl. 1030 – 1200 Innledning til paneldebatt (ca. 20 minutter hver)
- sykehusdirektør Jan Roger Olsen
- rådmann Erik Hillesund
- varaordfører i Mandal Tore Askildsen
- leder av legeforeningen i Vest-Agder - Frank Andersen,
Kl. 1200 – 1300 Paneldebatt – Debatten ledes av dr. Kjetil Drangsholt
Kl. 1300 – 1400 Lunsj
Kl. 1400 – 1430 Pasientombud Gunhild Solberg – samhandlingsreformen sett fra ombudets ståsted
Kl. 1430 -1500 Orientering om lesevennprosjektet
Kl. 1500 - Studentene bak ”livsglede for eldre” presenterer seg

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. mai 2009 | Skriv ut siden