-Fylkeskommunen får nye utfordringer når den blir vannregionmyndighet og får ansvar for friluftsliv og forvaltning av høstbare arter, sa statssekretær Heidi Sørensen på en konferanse for fylkeskommunene om forvaltningsreformen. - Det blir en viktig jobb å forvalte vannet der det renner og å fronte allemannsretten, sa Sørensen. Sammen med statsråder og statssekretærer fra sju andre departement og politikere fra alle landets fylkeskommuner, deltok Sørensen på Kommunal- og regionaldepartementets konferanse om iverksetting av forvaltningsreformen. Formålet med konferansen var å fokusere på de konkrete oppgavene som skal overføres til fylkeskommunene fra 2010, herunder nasjonale føringer og forventninger knyttet til oppgavene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. mai 2009 | Skriv ut siden