Mandag avsluttet transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget sine høringer om Nasjonal transportplan med blant annet å motta innspill fra alle fylkeskommunene. Flere fylkeskommuner trakk frem jernbaneprosjekter som noe av det som prioriteres høyest. Fra Vestfold og Sørlandet er Grenlandsbanen, som vil koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, det store jernbaneprosjektet det ble fokusert på. Denne koster fort fire milliarder kroner, og er ikke inne i Nasjonal Transportplan. -Vi slåss for sammenkobling i alle sammenhenger der vi uttaler oss om NTP. Dette er Norges beste jernbaneprosjekt som vil åpne et samband for 2,5 millioner menneske, sier fylkesordfører Thore Westermoen til Nationen.

Hordaland og Buskerud har sitt kampprosjekt. De kjemper for Ringeriksbanen, som er kostnadsberegnet til rundt 10 milliarder kroner. -Den er veldig viktig for oss å realisere, 150 år etter at planleggingen startet. Det vil redusere reisetiden mellom Bergen-Oslo med en time, sier fylkesordfører Roger Ryberg i Buskerud til Nationen.

Trøndelagsfylkenes jernbaneprosjekt handler om elektrifisering av strekningen Trondheim-Steinkjer, til rundt en milliard kroner. -Vi har fullt fokus på Trønderbanen og elektrifiseringen, og med en reduksjon i reisetid på over en halv time er det mulig å øke antall reisende fra en million til 2,5, sier Tor Erik Jensen, samferdselsråd i Nord-Trøndelag.

Transport- og kommunikasjonskomiteen har foreløpig satt 5. juni som dato for å komme med sin innstilling til transportplanen. Foreløpig dato for NTP-behandling i Stortinget er 11. juni.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. mai 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer