-Agderfylkene aksepterer overhode ikke at Kristiansand lufthavn Kjevik blir nedklassifisert så dramatisk fordi staten har organisert sin virksomhet slik at AVINOR ikke er i stand til å utvikle flyplassen i henhold til nye krav på sikkerhet. Fylkestingene i Aust- og Vest- Agder har hele befolkningen bak seg når det gjelder kravet om at Staten må stille garanti for at AVINOR kan gjøre tiltak slik at flyplassen ikke blir forringet. Tvert i mot ønsker vi lokalt at flyplassen skal moderniseres slik at vi kan øke antall reisende fra de 915.000 som reiste i 2008, sa fylkesvaraordfører Toril Runden da hun tidligere denne uken møtte Stortingets transport- og kommunikasjonskomite for å komme med innspill til ny Nasjonal Transportplan (NTP).

Runden trakk frem at fylkestinget i april i fjor, i en høringsuttalelse til etatenes forslag til NTP, påkekte det som avgjørende for en fortsatt positiv utvikling på Kristiansand lufthavn Kjevik at Avinor og Statens vegvesen avsetter tilstrekkelig med ressurser til å fullføre en nødvendig og samordnet utbygging av rullebanen og ny atkomstveg innen gitte tidsrammer for opprettholdelse av full drift på Kjevik.

Hun redegjorde for at det har det pågått en tung og vanskelig planprosess for å klargjøre Kjevik til oppgradering i forhold til nye sikkerhetskrav. -Blant annet har Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune nedlagt millonbeløp for å få denne planprosessen ferdig. Det har vært tunge innsigelser til planforslaget blant annet fra andre statlige etater. Noe som har ført til at planprosessen har tatt urimelig lang tid. Når vi nå nærmer oss avslutningen på planprosessen og utbygging kan starte, får vi melding fra AVINOR at de på grunn av dårlig økonomi ikke vil Kjevik - tårnetforlenge rullebanen likevel. De bekrefter også at forkortelse av rullebanen for å innfri nye sikkerhetskrav vil få betydelige konsekvenser på tilbudet, fastlo fylkesvaraordføreren.

Blant negative konsekvenser trakk hun frem blant annet dårligere regularitet på SAS og Norwegians ruter til Oslo, KLM legger ned ruten til Amsterdam, dårligere regularitet på SAS sin rute til København, ruten til Alicante blir lagt ned, vinterrutene for charter blir lagt ned og sommerprogrammet må gå med mellomlanding. Hun viste til at dette vil gi dramatisk inntektssvikt på grunn av nedgang i passasjerer. Dette gjelder også på servicesiden. Det vil i tillegg bli umulig å opprette nye ruter.

-Agderfylkene er en av de største eksportregionene i Norge. Agder er en av de regionene som har best utvikling i landet når det gjelder befolkningsøkning. Kjevik er en av de viktige infrastrukturene som gjør at egdene kan reise og ta imot besøk enten det gjelder næring eller fritid, sa fylkesvaraordfører Toril Runden avslutningsvis.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. mai 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer