Regjeringen har bestemt seg for å overføre veier til fylkene. - Høyre er kritisk til dette fordi det ikke følger penger til vedlikehold med, sier Trond Helleland, medlem i transport- og kommunikasjonskomiteen på Høyres nettsider. Høyre mener at veiene fylkeskommunene overtar er i til dels veldig dårlig forfatning. Fylkeskommunene får nær sju milliarder kroner ekstra for å overta veiene, men det er langt fra nok til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet, sier Helleland. -Etter veiloven er staten forpliktet til å levere veiene fra seg i skikkelig stand. Men i stedet for å gjøre den jobben, sender de en slump penger til fylkeskommunene sammen med eierskapet til nedslitte veier.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden