Barne- og likestillingsdepartementet har i samarbeid med partene i arbeidslivet laget en veileder for arbeidslivet. Formålet er å lette arbeidet for virksomhetene med den lovfestede aktivitets- og rapporteringsplikten. Loven pålegger arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Virksomhetene skal i årsmeldingen eller årsbudsjettet gi en beskrivelse av hvilke tiltak som er planlagt, iverksatt og eventuelt gjennomført. Videre må mål, tidsplan for gjennomføring og status angis.

Til høsten vil Likestillings- og diskrimineringsombudet følge opp med kurs i de største byene om de nye lovkravene og hvordan likestillings- og mangfoldsarbeidet kan praktiseres.

• 21. september Oslo
• 28. september Bergen
• 5. oktober Trondheim
• 12. oktober Tromsø
• 19. oktober Stavanger

Veilederen kan du åpne i lenken under:

Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering - Veileder for arbeidslivet i aktivitets- og rapporteringsplikten

av admin, publisert 26. mai 2009 | Skriv ut siden