Norsk Folkehjelp og LOs lokalutvalg for familiepolitikk og likestilling inviterer til ”Kvinner Kan - et kursprogram for deltakelse, mestring, innflytelse, likestilling og nettverksbygging- trinn 1.” Dette er et kurs for kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn. Kurset er kostnadsfritt for deltakerne. Kurssted er Scandic Kristiansand og det arrangeres fredag 5. juni fra klokken 16.30 til 21.00 og lørdag 6. juni fra klokken 10.00 til 17.00. Vest-Agder fylkeskommune bidrar med økonomisk støtte.

Kursprogrammet har som mål å øke kvinners selvfølelse, mestringsevne, bevissthet om egen styrke og motivasjon for deltakelse. Eksempler på dette er alt fra å ta ordet på foreldremøter og møter i borettslaget, til å delta i organisasjonsarbeid, beslutningsprosesser og ha innflytelse på samfunnsutviklingen. Det tar også sikte på å dyktiggjøre kvinner til å få oppslutning og gjennomslag for saker de ønsker å kjempe for, bygge allianser og utvikle nettverk. I tillegg fokuseres det på fagbevegelse og arbeidsliv. Det vil også bli satt søkelys på hvor viktig det er å bruke stemmeretten ved stortingsvalget i september.

Til høsten vil det bli avholdt et oppfølgingskurs.

Påmeldingsfristen er fredag 25. mai. Du kan melde deg på til:

Inger Sylvia Johannesson på telefon: 98 22 95 37 eller epost: isj@npaid.orgKvinner kan

av admin, publisert 30. april 2009 | Skriv ut siden