Etter to-tre uker i rektorstolen på Kvinesdal videregående skole er Mats Alvheim klar for et lite intervju. - Dette ser spennende ut, sier han smilende. Det er mye bra folk her, og elevene virker positive og hyggelige. Det er mye nytt å sette seg inn i, men jeg er blitt tatt godt imot. Jeg kommer fra et sted utenfor Bergen, men vi er nå i ferd med å bygge hus i Kvås. Jeg har en datter på sju år og en kone som også er lærer, sier den nye rektoren kommer fra rektorstilling på Kvås videregående skole.

Ei rekkje prosjekt i heile landet får midlar til å arbeide med bulyst. - Det har vore eit krevjande arbeid å plukke ut dei beste av heile 182 søknader. Eitt av desse ligg i Vest-Agder. Prosjektet ”Lyngdal for alle” går rett i kjernen på bulystsatsinga. Integrering og inkludering av innvandrarar til Noreg er eit viktig felt i distrikts- og regionalpolitikken i åra framover. Ein stor del av folkeveksten i Noreg er knytt til innvandring. Det er difor ei prioritert oppgåve å få fleire innvandrarar til å busette seg meir varig i distrikta. For å lykkast er det heilt avgjerande at innvandrar vert integrert i lokalmiljøet, gjennom språkopplæring, skule, barnehage, arbeid og fritidstilbod, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden